FortiClient VPN 6.2.6.951

FortiClient VPN 6.2.6.951

Fortinet Inc – 0,8MB – Shareware – Android Windows Mac
FortiClient là một công cụ VPN mạnh mẽ, kết hợp bảo mật, tuân thủ và kiểm soát truy cập vào máy khách nhẹ, duy nhất này.

FortiClient sử dụng SSL và IPSec VPN để cung cấp quyền truy cập an toàn, đáng tin cậy vào các mạng và ứng dụng của công ty từ hầu như bất kỳ vị trí từ xa nào được kết nối internet. FortiClient đơn giản hóa trải nghiệm người dùng từ xa với các tính năng VPN tự động kết nối và luôn luôn tích hợp.

Tổng quan

FortiClient VPN là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Fortinet Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FortiClient VPN là 6.2.6.951, phát hành vào ngày 30/04/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/10/2009.

FortiClient VPN đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

FortiClient VPN Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FortiClient VPN!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có FortiClient VPN cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Fortinet Inc
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản